OBAVIJEST O OBVEZATNOJ SUSTAVNOJ DERATIZACIJI
Utorak, 31 Kolovoz 2021 00:00

VETERINARSKA STANICA  d.d.

VARAŽDIN

42 000 VARAŽDIN, Trg Ivana Perkovca 24

 

 

 

 

OBAVIJEST O OBVEZATNOJ

 

SUSTAVNOJ DERATIZACIJI

 

 

Obavještavamo Vas, da provodimo SUSTAVNU DERATIZACIJU s početkom

 

06.09.2021.g. u OPĆINI JALŽABET s početkom


u naselju NOVAKOVEC, zatim JALŽABET, IMBRIOVEC,


LEŠTAKOVEC, KELEMEN, PIHOVEC, KAŠTELANEC


I JAKOPOVEC.

 

AKCIJOM ĆE SE OBUHVATITI SLJEDEĆA NASELJA


OPĆINE JALŽABET (JALŽABET, NOVAKOVEC,


LEŠTAKOVEC, IMBRIOVEC, KELEMEN, PIHOVEC,


KAŠTELANEC I JAKOPOVEC), KAO I SVE POVRŠINE


POGODNE ZA RAZMNOŽAVANJE I ZADRŽAVANJE


GLODAVACA (SMETIŠTA, KANALI I JAVNE POVRŠINE).


 

UPOZORAVAMO VAS da ćemo deratizaciju obavljati s JEDNOM zaštitnom kutijom

 

po domaćinstvu u kojoj će biti izložena meka. Za sve daljnje upute stoje Vam na

 

raspolaganju djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. Varaždin.

 

UMOLJAVAMO VAS:


- da štakore i miševe zakopate,

 

- da zatrovane meke ne dirate i ne premještate,

 

- da sve probleme oko mjera deratizacije na licu mjesta iznesete osoblju koje obavlja deratizaciju

 

ili na br. 099/255-2080,

 

- da za vrijeme postavljanja meka na Vašim domaćinstvima mora biti prisutna odrasla osoba.

 

NAPOMINJEMO VAM da štakori i miševi ugibaju nakon 3-7 dana poslije uzimanja meke.

 

Općina Jalžabet financira cijelu obvezatnu sustavnu deratizaciju.

 

 
Upute i obavijest kandidatima koji podnose prijavu na JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE JALŽABET

 

 

Upute i obavijest kandidatima koji podnose prijavu na JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE JALŽABET

 
JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE JALŽABET

 

 

 

REPUBLIKAHRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET


Komisija za izbor i imenovanja


KLASA: 230-03/21-01/01

URBROJ: 2186/04-21-01

Varaždin, 19. kolovoza 2021.


Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 21. Statuta Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 31/09, 28/13, 10/15, i 17/21) i članka 4. Odluke o radu Savjeta mladih Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 62/17) Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Jalžabet objavljuje

 


JAVNI POZIV

ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA

SAVJETA MLADIH OPĆINE JALŽABET

 


Savjet mladih Općine Jalžabet, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Jalžabet, osnovano je u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Općini Jalžabet.

 

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Jalžabet mogu se birati osobe u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine Jalžabet.

 

Savjet mladih Općine Jalžabet ima 7 članova koje bira Općinsko vijeće na vrijeme od 3 godine.

 

Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinja za članove i zamjenike članova Savjeta mladih imaju:

- udruge mladih i i druge koje se bave radom s mladima,

- učenička vijeća,

- studentski zborovi,

- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,

- neformalne skupine mladih.

 

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

 

Predlagatelj je dužan svoj prijedlog obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ga Komisiji za izbor i imenovanja Općine Jalžabet, na adresu Općina Jalžabet, Trg braće Radića 16, 42203 Jalžabet, u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva s naznakom: "za Savjet mladih".

 

Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnosi se u pisanom obliku odnosno na obrascu objavljenom na web stranici Općine Jalžabet, a mora sadržavati: naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika, datum i godinu rođenja, prebivalište odnosno boravište kandidata i njegovog zamjenika, vlastoručno potpisanu izjavu kandidata i njegovog zamjenika o prihvaćanju kandidature, obrazloženje predlagatelja.

 

Kod predlaganja kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

 

Obrazloženje kandidature sadržava podatke o kandidatu ili zamjeniku odnosno kandidatima i zamjenicima kao što su naziv škole, završeno obrazovanje, radno mjesto, dosadašnje aktivnosti, interesi i motivi za kandidiranje i sl.

 

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

 

Nakon zaprimanja pisanih i obrazloženih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

 

Na Izvješće o provjeri formalnih uvjeta ovlašteni predlagatelji kandidature imaju pravo prigovora Komisiji za statutarno-pravna pitanja Općine Jalžabet.

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura zajedno s obrazloženjima kandidatura dostavljaju se Općini Jalžabet i objavljuju se na web stranici Općine te na oglasnim pločama.

 

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenika članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih na način utvrđen Odlukom o radu Savjeta mladih Općine Jalžabet.

 

Javni poziv objavit će se istog dana na oglasnim pločama i na web stranici Općine Jalžabet.

 

Javni poziv, Obrazac prijedloga, Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih nalaze se na web stranici Općine Jalžabet.

 

 

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JALŽABET

 

 

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih - jalžabet

 

Obrazac za isticanje kandidature_Savjet mladih_2021

 

 
PRIJAVA ZA NAJLJEPŠE UREĐENE OKUČNICE I BALKONE

OPĆINA JALŽABET

OBAVIJESTOPĆINA JALŽABET I OVE GODINE ORGANIZIRA OCJENJIVANJE


1.NAJLJEPŠE UREĐENE OKUĆNICE


2.NAJLJEPŠE UREĐENI BALKONKOMISIJA OPĆINE JALŽABET OBILAZITI ĆE TE OCJENJIVATI

 

I FOTOGRAFIRATI NAJLJEPŠE UREĐENE OKUĆNICE

 

I BALKONE.


 

PRIJAVITI ZA OCJENJIVANJE SE MOŽETE NA

 

TEL. OPĆINE 647-522.  DO 16.08.2021.NAGRADE ĆE BITI URUĆENE ZA DAN OPĆINE,

 

1. mjesto 700,00kn


2. mjesto 500,00 kn


3. mjesto 300,00 kn

 

 


Načelnik: Rajko Solar

 

 
OBAVIJEST O ZATVORENOJ DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE

 

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo da će dana 29. 07.2021. od 07 do 17 h zbog izvedbe spoja sanitarne kanalizacije biti zatvorena dionica županijske ceste ŽC 2088 u Jakopovcu, i to od rotora u Gornjem Knegincu (raskrižje ŽC 2250 i ŽC2088) pa sve do raskrižja ŽC 2088 i ŽC 2052 u Kelemenu.

 

Promet će se za to vrijeme odvijati obilaznim prometnim pravcem, cestom ŽC 2070 kroz Donji Kneginec, zatim LC 25168 kroz poduzetničku zonu Kneginec i dalje ŽC 2052 do naselja Kelemen i obrnuto.

 

Za to vrijeme biti će postavljeni prometni znakovi prema elaboratu privremene regulacije prometa.

 

Navedena obavijest biti će emitirana tokom sutrašnjeg dana 28.07.2021 na radio postajama Megaton i Radio Sjeverozapad.

 

A Vas obavještavamo i molimo da dodatno obavijestite privredne subjekte na području općine u cilju što lakšeg odvijanja prometa .

 

Sredačan pozdrav,

Za "Nigrad" d.o.o.

Dražen Friščić ing.građ.

voditelj radova

mob. 098 347 880

 

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 2 od 25
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search