GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Ispis

 

2020. godina

 

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2020.godinu

 

Bilješke uz GFI - POD za 2020.g.

 

Odluka o prihvačanju GFI-POD za 2020.g.

 

Odluka o raspodjeli dobiti za 2020.god.

 

 

 

2019. godina

 

GFI-2019.g.

 

GFI - POD 2019. -NADZORNI ODBOR. pdf

 

RASPODJELA DOBITI 2019.g.

 

BILJEŠKE 2019. - INOVATIVNI CENTAR

 

 

 

2018. godina

 

Račun dobiti i gubitka za 2018.g.

 

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018.g.

 

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2018.g.

 

 

 

2017. godina

 

GFI - POD - 2017

 

BILJEŠKE UZ GFI-POD 2017

 

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI 2017.

 

ODLUKA O PRIHVAČANJU GFI- POD 2017.

 

 

2016. godina

 

GFI - POD 2016.G.

 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

 

ODLUKA O RASPODJELI DRUŠTVA - 2016.

 

ODLUKA - 2016. G.

 

 

2015. godina

 

GFI-POD 2015.G.

 

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

 

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA -2015.

 

ODLUKA - 2015.G.

 

 

2014.godina

 

GFI -POD 2014.G.

 

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.GODINU.

 

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA - 2014.

 

ODLUKA -2014.G

 

 

2013.godina.

 

GFI-POD 2013.G.

 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2013. GODINU.

 

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA -2013.

 

ODLUKA -2013.