Evidencija komunalne infrastrukture Ispis

 

Odluka - Registar komunalne infrastrukture Općine Jalžabet

 

 

Evidencija građevina i uređaja javne namjene

 

Evidencija groblja

 

Evidencija javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

 

Evidencija javne zelene površine

 

Evidencija javnih parkirališta

 

Evidencija nerazvrstanih cesta

 

Evidencija javne rasvjete