Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Jalžabet i zbirna lista
Petak, 05 Svibanj 2017 09:49

Istekom roka od 48 sati Općinsko izborno povjerenstvo donijeti će Odluku o konačnosti pravovaljanih kandidacijskih lista/kandidatura i zbirnih lista

 

 

Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Jalžabet i zbirna lista

 
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Jalžabet sa zbirnom listom
Petak, 05 Svibanj 2017 09:49

Istekom roka od 48 sati Općinsko izborno povjerenstvo donijeti će Odluku o konačnosti pravovaljanih kandidacijskih lista/kandidatura i zbirnih lista

 

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Jalžabet sa zbirnom listom

 
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Jalžabet
Petak, 05 Svibanj 2017 09:28

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Jalžabet

 
IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKOG TIJELA - POTREBNA DOKUMENTACIJA
Četvrtak, 27 Travanj 2017 13:09

IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKOG TIJELA – Općinskog vijeća Općine Jalžabet


1. Politička stranka/političke stranke podnose Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Jalžabet sljedeću dokumentaciju u postupku kandidiranja na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Jalžabet:


 • · OLS-1 prijedlog kandidacijske liste političke stranke/ političkih stranaka za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
 • · potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u skladu s člankom 13. stavkom 2. za svakog kandidata na kandidacijskoj listi
 • · OLS-4 očitovanja o prihvaćanju kandidature za svakog kandidata na kandidacijskoj listi koja su ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva
 • · preslika isprave (potvrda, svjedodžba, diploma i sl.) o stečenom akademskom i stručnom nazivu, odnosno akademskom stupnju kandidata –ako je uz ime i prezime kandidata na listi naveden akademski i stručni naziv, odnosno akademski stupanj
 • · izvadak iz Registra političkih stranaka za političku stranku odnosno za svaku od dvije ili više političkih stranaka koje predlažu listu sa podacima upisanim u Registar najkasnije na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora
 • · OLS-6 koji sadrži podatke o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe
 • · međusobni sporazum iz kojeg je vidljivo koja politička stranka je ovlaštena otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe ako kandidacijsku listu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka

 

 


Ako se na kandidacijskoj listi nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije potrebno je priložiti uz navedeno i:


·

 • · OLS-5 izjava kandidata koja je ovjerena od javnog bilježnika u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegova prebivališta ili boravišta na području jedinice gdje se provode izbori

 

·

 • · dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela javne vlasti države čiji je kandidat državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata


 

 


2. Grupa birača podnosi Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Jalžabet sljedeću dokumentaciju u postupku kandidiranja na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Jalžabet:


 • · OLS-2 prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave

 • · OLS-3 sa prikupljenim potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
 • · potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u skladu s člankom 13. stavkom 2. za svakog kandidata na kandidacijskoj listi

 • · OLS-4 očitovanja o prihvaćanju kandidature za svakog kandidata na kandidacijskoj listi koja su ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva
 • · preslika isprave (potvrda, svjedodžba, diploma i sl.) o stečenom akademskom i stručnom nazivu, odnosno akademskom stupnju kandidata –ako je uz ime i prezime kandidata na listi naveden akademski i stručni naziv, odnosno akademski stupanj
 • · OLS-6 koji sadrži podatke o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe

 

 

 

Ako se kandidacijskoj listi nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije potrebno je priložiti uz navedeno i:


 • · OLS-5 izjava kandidata koja je ovjerena od javnog bilježnika u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegova prebivališta ili boravišta na području jedinice gdje se provode izbori

 • · dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela javne vlasti države čiji je kandidat državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata


 

 

 

IZBORI ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE JALŽABET


1. Politička stranka/političke stranke podnose Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Jalžabet sljedeću dokumentaciju u postupku kandidiranja na izborima za općinskog načelnika Općine Jalžabet i njegova zamjenika:


 • OLN-1 prijedlog kandidata i zamjenika kandidata političke stranke/političkih stranaka za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana

 • OLN 3 sa prikupljenim potpisima birača koji podržavaju kandidaturu kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika

 • potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u skladu s člankom 13. stavkom 2. za kandidata i njegove zamjenike

 • OLN-4 očitovanja kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature koja su ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva

 • preslika isprave (potvrda, svjedodžba, diploma i sl.) o stečenom akademskom i stručnom nazivu, odnosno akademskom stupnju kandidata –ako je uz ime i prezime kandidata/zamjenika kandidata naveden akademski i stručni naziv, odnosno akademski stupanj

 • izvadak iz Registra političkih stranaka za političku stranku odnosno za svaku od dvije ili više političkih stranaka koje predlažu kandidata sa podacima upisanim u Registar najkasnije na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora

 • OLN-5 koji sadrži podatke o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe


 

 

2. Grupa birača podnosi Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Jalžabet sljedeću dokumentaciju u postupku kandidiranja na izborima za općinskog načelnika Općine Jalžabet i njegova zamjenika:


 • OLN-2 prijedlog kandidata i zamjenika kandidata grupe birača za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana

 • OLN 3 sa prikupljenim potpisima birača koji podržavaju kandidaturu kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika

 • potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u skladu s člankom 13. stavkom 2. za kandidata i njegove zamjenike

 • OLN-4 očitovanja kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature koja su ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva

 • preslika isprave (potvrda, svjedodžba, diploma i sl.) o stečenom akademskom i stručnom nazivu, odnosno akademskom stupnju kandidata –ako je uz ime i prezime kandidata/zamjenika kandidata naveden akademski i stručni naziv, odnosno akademski stupanj

 • OLN-5 koji sadrži podatke o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED DEŽURSTAVA - Općinskog izbornog povjerenstva

RASPORED DEŽURSTAVA


Općinskog izbornog povjerenstva Općine Jalžabet

za ovjeru očitovanja kandidata za člana općinskog vijeća i kandidata za općinskog načelnika i njegova

zamjenikate predaju kandidatura u sjedištu OIP Općine Jalžabet,

Trg Braće Radića 16, 42202 Jalžabet1. Petak, 21. travnja 2017. – od 08,00 do 16,00

2. Subota, 22. travnja 2017.– od 10,00 do 14,00

3. Nedjelja, 23. travnja 2017. – od 10,00 do 14,00

4. Ponedjeljak, 24. travnja 2017. – od 08,00 do 16,00

5. Utorak, 25. travnja 2017. – od 16,30 do 19,00

6. Srijeda, 26. travnja 2017. – od 16,30 do 19,00

7. Četvrtak, 27. travnja 2017. – od 16,30 do 19,00

8. Petak, 28. travnja 2017. – od 16,30 do 19,00

9. Subota, 29. travnja 2017. – od 10,00 do 14,00

10. Nedjelja, 30. travnja 2017. – od 10,00 do 14,00

11. Ponedjeljak, 01. svibnja 2017. – od 10,00 do 14,00

12. Utorak, 02. svibnja 2017. – od 08,00 do 16,00

13. Srijeda, 03. svibnja 2017. – od 08,00 do 20,00

14. Četvrtak, 04. svibnja 2017. – od 08,00 do 24,00


Molimo da svoj dolazak prethodno najavite, na niže navedene

 

brojeve telefona.

 


Kontakti:


- Zvonimir Biškup, predsjednik OIP: 098/955-3100; 042/401-956,- Janja Topol, potpredsjednica OIP: 095/904-8038

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 10 od 22
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search