JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE JALŽABET

Općina Jalžabet raspisuje

JAVI NATJEČAJ

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jalžabet


1. Predmet natječaja je poljoprivredno zem­ljište koje se nalazi  na području Općine Jalžabet, u Varaždinskoj županiji, na sljedećim katastarskim općinama, te se sastoji od čestica:

Čestica u k.o. Jakopovec:

1. čkbr. 1004/1 – površine – 2 ha, 8839 m2
2. čkbr. 1004/3 – površine - 1108 m2

3.čkbr. 1004/4 – površine - 1 ha, 9074m2

4.čkbr. 1004/5 – površine - 2273m2

3. čkbr. 1005/2 – površine – 10 ha, 5002 m2
4. čkbr. 1006/9 – površine – 3 ha, 9695 m2

 

Četica u k.o. Jalžabet:

1.čkbr. 657/2 – površine – 8620 m2
2. čkbr. 658 – površine - 1157 m2

 

Četica u k.o.Novakovec:

1.čkbr. 1296 – površine – 1726 m2

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

1.Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze prema Općini Jalžabet.

2. Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju ,pod uvjetom da ima prebivalište,odnosno sjedište na području jedinice lokalne samouprave koja provodi natječaj i to slijedećim redoslijedom:

 

- fizička ili pravna osoba koja ponudi najvišu cijenu.

 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke, bavi se stočarskom proizvodnjom, ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Jalžabet za koju se raspisuje javni natječaj, a ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog natječaja.

Prednost ima najmanji odnos broja grla stoke i poljoprivrednih površina

 

- dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog natječaja

 

- nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Jalžabet za koju se raspisuje javni natječaj, najmanje tri godine do objave javnog natječaja.

 

- nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Jalžabet za koju se raspisuje javni natječaj, najmanje tri godine do objave javnog natječaja

 

- fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Jalžabet za koju se raspisuje javni natječaj, najmanje tri godine do objave javnog natječaja

 

- zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja

 

- fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom

 

3. Poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u zakup na 5 godine.

4. Početna cijena je 700,00 kuna po hektaru, a može ponuditi najviše dvostruko od početne cijene.

5. U slučaju izgradnje infrastrukture za poduzetničku zonu, tijekom trajanja zakupa, Općina nije dužna obeštetiti zakupca za nastalu štetu.

6. U slučaju prodaje zemljišta u gospodarske svrhe, zakupac gubi pravo zakupa, bez naknade.

7. Zakupnina se uplaćuje za godinu dana unaprijed, tj. prije ulaska u posjed.

8. Za svaku česticu mora biti posebna ponuda, s time da čestice čk.br 1004/1, čkbr. 1004/3, čkbr. 1004/4, čkbr. 1004/5 k.o. Jakopovec čine jednu cjelinu, i čkbr. 657/2 i  čkbr. 658 k.o. Jalžabet čine jednu cjelinu.


10. Pisana ponuda mora sadržavati:

– naziv odnosno ime i adresu natjecatelja, OIB

– oznaku čestice za koju se natječe

– visinu ponuđene godišnje zakupnine za svaku česticu posebno.

- arkod ili neki drugi dokument iz kojeg je vidljiv odnos broja grla stoke i poljoprivrednih  površina.

11. Pisane ponude šalju se poštom preporučeno, ili osobno donesu u zatvorenim omotnicama, s naznakom »Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj«, na adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radić b.b., 42203 Jalžabet, u roku 8 dana od objave natječaja.

12. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

13. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik, a nakon donošenja te odluke, općinski načelnik sklopit će s najpovoljnijim ponuđačima ugovor o zakupu.

 

Općina Jalžabet

 

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U VAŽDINSKIM VIJESTIMA DANA 27.3.2018.g.

 

 
PODJELA USKRSNICE UMIROVLJENICIMA

OPĆINA JALŽABET

PODJELA USKRSNICE

ZA UMIROVLJENIKE I OSOBE NA ČEKANJU DO MIROVINE, ZA SVE

STARIJE OD 65 GOD.( 150,00 KN)


ZA JALŽABET,NOVAKOVEC, IMBRIOVEC, ZASELAK - U ZGRADI OPĆINE

26.03.2018. (PONED.) 9 – 14 SATI

28.03.2018. (SRIJEDA) 8 – 14 SATI


ZA KAŠTELANEC U DRUŠT.DOMU

27.03.2018.(UTORAK) 9–11 SATI


 

ZA JAKOPOVEC U DRUŠTVENOM DOMU


27.03.2018. (UTORAK) 11-13 SATI.


 

ZA LEŠTAKOVEC I PIHOVEC U DOMU LEŠTAKOVEC

27.03.2018 . (UTORAK) 14-15 SATI

 

ZA KELEMEN U DOMU KELEMEN

27.03.2018. (UTORAK) 15-16 SATI

 

OBAVEZNO DONIJETI OSOBNU ISKAZNICU OSOBE KOJA PODIŽE USKRSNICU, TE OSOBNU ISKAZNICU OSOBE ZA KOJU SE DIŽE USKRSNICA.

 

 

OSOBE KOJE NISU PODMIRILE KOMUNALNU I GROBNU NAKNADU NEMAJU PRAVO NA USKRSNICU!


 

NAČELNIK: MIRKO MAGIĆ, mag.oec.

 

 

 
OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

OGLAS ZA POSAO - ŽENE

 

Prijava za radnice

 
Projekt „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“

 

Projekt „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“

Ciljevi projekta su omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada dugotrajno nezaposlenim ženama s područja Varaždina i Varaždinskog prstena te potaknuti socijalnu uključenost starijih i nemoćnih osoba na tom području.

Projekt „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“ provodi se u okviru poziva „Zaželi- program zapošljavanja žena. Projekt je započeo 19. siječnja 2018. godine i traje 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 2.118.346,58 kuna, a projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, 85% od strane Europske unije i 15% iz Državnog proračuna RH.

Provoditelj projekta je Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenoga križa Varaždin, a partneri na projektu su: Grad Varaždin, Općina Jalžabet, Općina Trnovec Bartolovečki, Općina Vidovec Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Varaždin i Centar za socijalnu skrb Varaždin.

Kroz aktivnosti projekta partneri će omogućiti nezaposlenima ženama da do dvije godine rade, steknu vrijedno radno iskustvo i dobe plaću za svoj rad, ali i da kroz svoj rad pomognu lokalnoj zajednici i pruže prijeko potrebnu potporu starijim i nemoćnim osobama iz njihove neposredne blizine.

Više informacija o projektu pronađite na: www.gdck-varazdin.hr

Za sve dodatne informacije o projektu obratite se GDCK Varaždin, na broj 099/448 46 65 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (Filipa Blažon Šumečki).

 

PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU PROGRAMA "ZAŽELI"

 

PRIJAVNICA_KORISNICI

 
Javni poziv za studente
Utorak, 09 Siječanj 2018 00:00

 

 

OPĆINA JALŽABET


JAVNI POZIV


OPĆINA ĆE SVIM STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE

 

JALŽABET PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

 

KOJI PRVI PUT UPISUJU  GODINU KOJU POLAZE

 

DODIJELITI STIPENDIJE  ZA AKADEMSKU GODINU 2017/2018.


PRIJAVE SE PRIMAJU DO 31.01.2018. U ZGRADI OPĆINE ILI

 

POŠTOM.  PRAVO NA STIPENDIJU IMAJU SVI REDOVITI I

 

IZVANREDNI  STUDENTI KOJI NE PRIMAJU DRŽAVNU,

 

ŽUPANIJSKU ILI KOJU DRUGU STIPENDIJU, TE STUDENTI

 

KOJI NE PONAVLJAJU GODINU, I NISU ZAPOSLENI.


STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NEMAJU PRAVO NA


STIPENDIJU.


Uz zahtjev za dodjelu stipendije  ( obrazac - Zahtjev za dodjelu stipendije ),

 

priložiti potvrdu fakulteta o redovitom ili izvanrednom  studiranju,

 

te da ne ponavljaju godinu koju polaze, ftk. osobneiskaznice,

 

ftk. žiro-računa ili tekučeg računa.


Nepotpune prijave , kao i prijave na natječaj studenata koji su već

 

dobili stipendiju za tu akademsku godinu neće se razmatrati.

 

Načelnik Općine Jalžabet

Mirko Magić, mag.oec

 

Zahtjev za dodjelu stipendije

 

 

Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet

 


Jalžabet, 09.01.2018.g.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 4 od 21
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search