EDUKACIJA O NAČINU ODVOZA I RAZVRSTAVANJU OTPADA

OPĆINA JALŽABET


i


„ČISTOĆA” d.d. VARAŽDIN


održavaju


EDUKACIJU O NOVOM NAČINU


RAZVRSTAVANJA I ODVOZA SMEĆA


koja će se održati u četvrtak 28.06.2018.


u Domu kulture u Jalžabetu u


19, 00 sati


i


Društveni dom Kelemen u 20,00 sati


Novi način odvoza i razvrstavanja smeća se primjenjuje od


01. srpnja 2018. godine

 

 
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search