Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Jalžabet sa zbirnom listom
Petak, 05 Svibanj 2017 09:49

Istekom roka od 48 sati Općinsko izborno povjerenstvo donijeti će Odluku o konačnosti pravovaljanih kandidacijskih lista/kandidatura i zbirnih lista

 

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Jalžabet sa zbirnom listom

 
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search