POKLONI ZA DJECU POVODOM BLAGDANA SVETOG NIKOLE

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Poštovani žitelji Općine Jalžabet,

Općina Jalžabet ove godine organizira priredbu i druženje djece povodom blagdana Svetog Nikole.

Priredba će se održati u vrtiću "Potočić" Jalžabetu utorak 06. prosinca 2016. g.sa početkom u 10:00 sati.

Na priredbi će Sveti Nikola djeci uručiti prigodne darove koje će osigurati Općina Jalžabet.

Zbog toga Vas molimo da javite u Upravni odjel Općine Jalžabet na broj telefona 647-522, ili 647-094 ili osobno doći

na Općinu, podatke o djeci koja ne pohađaju vrtić , a koja žele doći na priredbu i primiti poklon

Podatke treba javiti zaključno do petka 02.prosinca 2016. godine.

Napominjemo da će darove primiti sva djeca koja pohađaju vrtić i predškolu u vrtiću i sva djeca osnovne škole u

Jalžabetu i Kelemenu i za njih ne treba javljati podatke.


Načelniik Općine Jalžabet:

Mirko Magić, mag.oec.

 


 
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search