Proračuni PDF Ispis E-mail

Proračuni

 

2018. godina

 

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE JALŽABET ZA 2018. GODINU

 

 

PRORAČUN OPĆINE JALŽABET ZA 2018. GODINU

 

 

 

2017.godina

 

Proračun Općine Jalžabet za 2017. godinu ( " Službeni vjesnik Varaždinske županije " , broj 63/16)

 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2017.godinu (" Službeni vjesnikVaraždinske županije" , broj 63/16)

 


Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu . („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 10/17 )

 


Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2017. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 50/17 )


 


2016. godina

 

Proračun Općine Jalžabet za 2016. godinu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Godišnji izvještaj o izvršenom Proračunu Općine Jalžabet do 31.12.2015. godine. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 13/16)

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 36/16 )

 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje 01.01. – 30.06.2016 godine (" Službeni vjesnikVaraždinske županije" , broj 36/16 )

 

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu ( " Službeni vjesnik Varaždinske županije " , broj 63/16 )

 

 

 

2015. godina

 

Proračun Općine Jalžabet za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2015. godinu. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2014. godinu. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 10/15 )


Odluka o prihvaćanju izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje od 01.01.2015. - 30.06.2015. godine. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 36/15 )

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2015. godine. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 36/15 )


1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2015. godinu. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


 

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2015. - 2017. Statut Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2016. - 2018. godine(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )

 


2014.godina

 

Odluka o prihvačanju izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 37/14)

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2014.godine.
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 37/14)


Izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2014.god.
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 45/14)

 

 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2014. godinu.(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

 

 

2013. godina

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2013. godine (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 50/13 )

 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2013. godine
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 50/13 )

 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 28/13 )

 

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Proračun Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Proračun Općine Jalžabet za 2014. godinu i projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 


 

2012. godina

 

 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 14/12 )


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Pro računa Općine Jalžabet do 30.06.2012. godine
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 38/12)


1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 56/12 )


Proračun Općine Jalžabet za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 56/12 )


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2013. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 56/12 )

 

 

2011. godina

 

 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2010. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 8/11 )

 

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj  37/11 )


2. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 51/11 )

 

Proračun Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj  51/11 )

 

Projekcija Proračuna Općine Jalžabet za 2013. i 2014. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 51/11 )

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 51/11 )

 

 

 

2010. godina

 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2009. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 8/10 )

 

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2010. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 46/10 )

 

Projekcija Proračuna Općine Jalžabet za 2012. i 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , bro j 46/10 )


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 46/10 )

 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 46/10 )


 

 

 

 
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search