Programi, zaključci i planovi PDF Ispis E-mail

2011. godina


Akti Općinskog vijeća


Zaključci

 

 

 

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području

Općine Jalžabet za 2011. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 51/11 )

 


Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i

spašavanja na području Općine Jalžabet u 2012. godini
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 51/11 )

 

 

Programi

 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )


Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )


Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )


Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )


Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika

pomoći u 2012. godini
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )

 

Plan

Plan nabave Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )

 

Analiza

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 51/11 )

 

Smjernice

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2012. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 51/11 )

 

 

2012. godina


Akti Općinskog vijeća


Zaključci

 

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2013. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Programi

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 14/12 )

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 14/12 )

 

Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2012. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2013. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Planovi

 

Izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Plan nabave Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

 

Akti jedinstvenog upravnog odjela

 

Javna rasprava

 

Javna rasprava o prijedlogu (ciljanih) 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 14/12 )

 

 

 

2013. godina


Akti Općinskog vijeća

 

 

Rješenje o osnivanju Mandantne komisije Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivanju Odbora za statutarno - pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivanju Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivanju Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u općini Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivanju Odbora za gospodarski i društveni razvoj Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivnju Stožera zaštite i spašavnja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Zaključci


Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2014. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Programi

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2013. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2014. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Planovi

 

Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje 2014. - 2016. godine (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

I. izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Plan nabave Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Analiza

 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Smjernice

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2014. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82

 

2015. godina


Akti Općinskog vijeća

 

Zaključci

 


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 10/15 )


Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet za 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2016. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)

 

 

Programi

 

 

Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2015. godinu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2015. godinu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2015. godini(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2015. godinu ( " Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016.godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2016. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2016. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2016. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


 

Planovi

 


1. izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)

 


Plan nabave Općine Jalžabet za 2016. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


 

 

2016. godina


Akti Općinskog vijeća

 

 

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje 2016.-2018. godine

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 


Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2017.-2019. godine

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )


Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016. godinu

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016. godinu

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 


Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )


 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )


 

Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za vremensko razdoblje od 2017. - 2020. godine

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 

 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabetza vremensko razdoblje od 2016. - 2020. godine

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 

 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Jalžabet

 

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 


2017. godina

 

 

Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017.

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj )

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj )

 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2017. godinu

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu

 

 

 

2018. godina

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2018. godinu

 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2018. godinu

 

Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2018. godini

 

Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2018. godinu

 

Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2018. godinu

 

 

 

 


Akti Općinskog vijeća

 

 
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search