Akti općinskog vijeća PDF Ispis E-mail

2011. godina


Akti Općinskog vijeća


Zaključci

 

 

 

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području

Općine Jalžabet za 2011. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 51/11 )

 


Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i

spašavanja na području Općine Jalžabet u 2012. godini
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 51/11 )

 

 

Programi

 

 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )


Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )


Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )


Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )


Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika

pomoći u 2012. godini
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )

 

Plan

Plan nabave Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 55/11 )

 

Analiza

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 51/11 )

 

Smjernice

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2012. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 51/11 )

 

 

2012. godina


Akti Općinskog vijeća


Zaključci

 

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2013. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Programi

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 14/12 )

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 14/12 )

 

Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2012. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2013. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Planovi

 

Izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

Plan nabave Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

 

Akti jedinstvenog upravnog odjela

 

Javna rasprava

 

Javna rasprava o prijedlogu (ciljanih) 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 14/12 )

 

 

 

2013. godina


Akti Općinskog vijeća

 

 

Rješenje o osnivanju Mandantne komisije Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivanju Odbora za statutarno - pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivanju Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivanju Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u općini Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivanju Odbora za gospodarski i društveni razvoj Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Rješenje o osnivnju Stožera zaštite i spašavnja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Zaključci


Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2014. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Programi

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2013. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2014. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Planovi

 

Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje 2014. - 2016. godine (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

I. izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Plan nabave Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Analiza

 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

Smjernice

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2014. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82

 

2015. godina


Akti Općinskog vijeća

 

Zaključci

 

 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 10/15 )


Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet za 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2016. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)

 

 

Programi

 

 

Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2015. godinu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2015. godinu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2015. godini(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2015. godinu ( " Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016.godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2016. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2016. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2016. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


 

Planovi

 

 

 

1. izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)

 


Plan nabave Općine Jalžabet za 2016. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


 

 

2016. godina


Akti Općinskog vijeća

 

 

 

 

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje 2016.-2018. godine

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 


 

 

Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2017.-2019. godine

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 

 

Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016. godinu

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016. godinu

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 

 

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )


 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )


 

Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za vremensko razdoblje od 2017. - 2020. godine

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 

 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabetza vremensko razdoblje od 2016. - 2020. godine

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 

 

 

 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Jalžabet

 

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 63/16 )

 


2017. godina

 

 

Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017.

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 90/17 )

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 90/17 )

 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2017. godinu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 90/17)

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 90/17)

 

Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet  za 2017. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 90/17)

 

 

 

2018. godina

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 90/17)

 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 90/17)

 

Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2018. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 90/17)

 

Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

Izmjene Programa gradnje gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2019.godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

 

 

 

 

 


Akti Općinskog vijeća


 
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search